Všechno má svá pravidla …

Níže uvedená pravidla jsou nedílnou součástí Všeobecných podmínek a Zásad o ochraně osobních dat. Jejich dodržování je povinné pro každého, kdo využívá naší možnosti publikace. V případě porušení těchto pravidel jsou správci oprávněni dotyčnému odebrat přístup, zamítnout či smazat publikace, popř. uživatelské a členské účty, či jinak znemožnit přístup (například zablokováním registrace, e-mailové adresy nebo IP adresy). Doporučujeme proto všem uživatelům, aby se s pravidly důkladně seznámit.


Dodržujte slušnost a zákony

Samozřejmostí je slušnost a dodržování zákonů a dalších nařízení – vyvarujte se, prosím, urážlivých výroků, vyřizování osobních účtů, propagace různých ilegálních politických hnutí, porušování autorských práv a všech dalších věcí, které jsou v rozporu s obecnou slušností a právním řádem EU.

 

Řiďte se pokyny webu

Správa si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv obsah webu, který je dle jejího názoru v rozporu se zákony, slušnými mravy nebo je jinak nevhodný. Zároveň si vyhrazuje právo znemožnit přístup uživatelům, kteří se zachovají výše uvedeným způsobem nebo přímo poruší pravidla, všeobecné podmínky či soukromí ostatních uživatelů webu. Za porušení pravidel považujeme také opětovné vkládání stejného nebo podobné publikace do jedné kategorie několikrát za sebou.

 

Publikujte v rozumné míře

Server je určen především pro zábavu. Schválení publikací podléhá individuálnímu posouzení administrátora. Nepřípustná je též jakákoliv automatizace publikace, která není výslovně povolena našimi správci. Obcházení limitů může být považováno za porušení pravidel.

 

Firemní publikace by měla být označena jako firemní

Firemní publikace musejí být jasně označeny, tzn., že firma musí vkládat publikace jako firemní, tedy minimálně s uvedeným názvem firmy. Dále je zakázáno vkládání odkazu na webové stránky s jiným obsahem, který nesouvisí s tématem či obsahem publikace. Nerespektování tohoto pravidla vede nejen ke smazání inzerátů, ale i ke smazání uživatelského účtu.

 

Publikujte pouze konkrétní články

Je povoleno publikovat pouze konkrétní předmět nebo službu. Pokud např. hodnotíte filmy, zvolte ze své nabídky konkrétní film a publikujte článek ke každému z nich jednotlivě.

 

Publikujte zásadní a pravdivé / ověřené informace

Uvádějte co nejvíce zásadních a konkrétních informací, aby se uživatelé dozvěděli co nejvíce informací bez potřeby dalšího vyhledávání. Získáte tak i větší naději na úspěch.

 

Používejte jen konkrétní odkazy

Odkazy v publikacích vkládejte co nejpřesněji – (ne např. homepage).

 

Přísný zákaz provizních systémů

Je zakázáno publikovat weby nebo služby, které fungují na principu tzv. referral nebo affiliate programů. Tento druh publikace je pro nás nepřijatelný, neboť vede k zahlcování webu odkazy na stejné weby, což je pochopitelně nežádoucí i pro návštěvníky.

 

Zákaz konkurence

Je zakázáno vkládat odkazy na jiné weby nebo jinak dělat reklamu konkurenci, tzn. webům zaměřeným podobně či stejně jako http://blloxo.com/.

 

Vystupujte transparentně

Vždy uvádějte skutečné údaje. Nevzbuzujte nedůvěru, která by mohla snadno vést k omezení či znemožnění Vašeho přístupu.

 

Zákaz nesouvisející, podezřelé a podvodné publikace

Kromě publikací, které porušují výše uvedená pravidla, existují i jisté problematické druhy. Na tyto publikace se proto zaměřujeme a většinu z nich ihned odstraňujeme a následně mažeme uživatelské účty, členské účty těm uživatelům, kteří takovouto publikaci  předložili.