ONLINE PŘEKLADY PRO CHORVATSKÝ A ČESKÝ JAZYK

volný překlad
vs
ověřený soudní překlad

PŘEKLADY CHORVATŠTINY RODILOU MLUVČÍ

Online překlady a písemné překlady pro chorvatský a český jazyk

Písemné překlady z chorvatštiny do češtiny, a naopak, vám mohu vyhotovit jakožto česká rodilá mluvčí žijící v Chorvatsku. Neváhejte mne kontaktovat ale ani v případě potřeby ověřeného překladu,  neboť k mé práci může být přizván i chorvatský soudní tlumočník. Vyžaduje-li to situace, je na překladu možná naše úzká spolupráce, ale platit budete jen soudního tlumočníka.

* Dokumenty a listiny, které vyžadují ověření soudního tlumočníka, je vhodné předat a vyzvednout osobně (viz. naše lokalita), případně lze osobní předání nahradit poštovními službami na účet klienta.

Naproti tomu, veškeré neověřené písemné překlady je možno řešit i elektronickou cestou, tedy coby online překlady.

# překlady do českého jazyka
# překlady do chorvatského jazyka
# PŘEKLADY Z DO CHORVATSKÉHO A ČESKÉHO JAZYKA
# překlady z češtiny do chorvatštiny
# překlady z chorvatštiny do češtiny
# CHORVATSKÝ A ČESKÝ JAZYK

Jak dělám online písemné překlady ?

PRVOTNÍ KONTAKT

Kontaktujte mě telefonicky,
e-mailem nebo vyplňte jednoduchý formulář
.
Ozvu se vám co nejdříve.

ANALÝZA

Na základě vámi poslané ukázky či celého materiálu vám sdělím cenu. Vyhotovení cenové nabídky je zdarma.

DOHODA

Projednám s vámi podmínky a termíny vyhotovení překladu, což je pro mne prioritou, a dohodneme i podmínky úhrady.

PLATBA A DORUČENÍ

Vyhotovený překlad obdržíte
v dohodnutém termínu, po úhradě, na e-mail nebo poštou (*pro ověřené překlady).

Základní terminologie využívaná mezi překladateli

  • překladatel: Často bývá chybně zaměňován s tlumočením. Překladatelé pracují s psaným textem, tlumočník s mluveným slovem.
  • překlad: samotná práce s textem, která spočívá v překladu textu z jednoho jazyka do druhého
  • volný překlad: může být vyhotoven rodilým mluvčím či osobou, která dostatečně ovládá požadované jazyky v psané formě, nebo soudním tlumočníkem. 
  • ověřený překlad: překlad, který je vypracován licencovaným soudním tlumočníkem. Považuje se za úřední a právně platný překlad originální listiny.
  • online překlad: překlad, který se vyhotoví na základě elektronické či telefonické komunikace, předává se elektronicky (*případně poštou), tedy bez osobního kontaktu. Tato forma překladu se též využívá např. při překladu webových stránek, aplikací, programů …
  • aktivní jazyk: jazyk, do něhož je překladatel schopen překládat
  • pasivní jazyk: jazyk, z něhož je překladatel schopen překládat

PODÍVEJTE SE TAKÉ DO SEKCE:

Překlady z a do českého jazyka& Překlady z a do chorvatského jazyka

Překlady chorvatština – čeština
Rijeka & Opatija (Croatia)

Jsem vám k dispozici:
denně, od 10:00 do 19:00 h

Projekt pro zjištění poptávky – zájmu o nabízené služby s možností vykonání objednaných služeb na Dohodu o provedení jednorázové práce.