Tlumočení z a do chorvatského a českého jazyka

Tlumočník - Tlumočení z chorvatštiny do češtiny a z češtiny do chorvatštiny PLUS online tlumočení |

Tlumočnické služby, zkráceně tlumočení, přispívají ke komunikaci mezi lidmi, kteří hovoří odlišným jazykem, podporují obchod a předcházejí nedorozuměním. 

Tlumočení je výraz pro ústní překlad mluveného slova z jednoho jazyka do druhého. 

Tlumočení a překlady z nebo do českého a chorvatského jazyka se vám mohou hodit v mnoha oblastech, neboť předpokladem úspěchu je vzájemné porozumění. Překladatel a tlumočník vám nabízí mnohem více než jen lepší porozumění textu nebo komunikaci. Díky němu můžete prezentovat vaše aktivity, rozšířit okruh vašich potencionálních zákazníků a klientely, uzavřít úspěšný obchod, nebo i předejít případným neshodám.

Český rodilý mluvčí
jako tlumočník z a do chorvatského jazyka

Své tlumočnické služby vám mohu nabídnout jakožto český rodilý mluvčí žijící v Chorvatsku. Ústní překlady mohou probíhat z chorvatštiny do češtiny, i z češtiny do chorvatštiny. Po dobu svého pobytu v Chorvatsku jsem nabyla několika zkušeností v různých oborech, např. :

  • při koupi a následné organizaci renovace nemovitosti
  • při podání vysvětlení na městské policejní stanici
  • vítání a informování hostů v ubytovacích zařízeních
  • rezervace termínů a předání informací za účelem uzavření sňatku
  • uzavírání smluvních návrhů / předběžných smluv …

Online tlumočení, stejně jako i jiné online služby, je oblíbená forma ústního překladu. Ne vždy je ale pro vaše potřeby dostatečná, proto vždy pečlivě zvažte všechny aspekty.  

ONLINE TLUMOČENÍ A ASISTENCE PRO CHORVATSKÝ A ČESKÝ JAZYK

Onnline tlumočení je jedna z výhodných služeb, které vám šetří výdaje vzniklé dojížděním.

Soudní tlumočník z a do chorvatského jazyka

Jestliže vám pro vaši situaci nejsou mé tlumočnické služby dostačující, i tak mě můžete kontaktovat. Díky mé úzké spolupráci se soudním tlumočníkem v Chorvatsku vám totiž snadno dojednám i jeho služby tlumočení a ověřených překladů. Ústní překlady mohou probíhat jak z chorvatského do českého jazyka, tak i z českého do chorvatského. Takové služby se vám mohou hodit např. :

  • pro sepsání notářském zápisu
  • pro uzavření právoplatného sňatku v Chorvatsku
  • a jiné

Najdete mě také na :

LinkedIn | Facebook | Twitter

Tlumočení z a do chorvatského jazyka
Překlady z a do českého jazyka

#PŘEKLAD    #CHORVATSKÝ JAZYK    #TVORBA WEBU     #ASISTENCE    #ČESKÝ JAZYK   #ORGANIZACE    #ONLINE ASISTENT   #CHORVATŠTINA   #COPYWRITING   #TLUMOČENÍ   #ČEŠTINA   

Překlady chorvatština – čeština
Rijeka & Opatija (Croatia)

Jsem vám k dispozici:
denně, od 10:00 do 19:00 h

Projekt pro zjištění poptávky – zájmu o nabízené služby s možností vykonání objednaných služeb na Dohodu o provedení jednorázové práce.